Παροχές

Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο

Ιατρική παρακολούθηση από μόνιμο συνεργάτη παιδίατρο

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις παιδοψυχολόγου

Λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις και αξιολογήσεις

Ενημερωτικές ημερίδες

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων

Πλήρης υγιεινή διατροφή βάσει διαιτολογίου
από παιδίατρο (σπιτικό φαγητό)

Κατάλληλα εξοπλισμένος, εξωτερικός αύλιος χώρος,
ασφαλής για τα παιδιά

Προσεγμένες αίθουσες και εκπαιδευτικός εξοπλισμός
με καινοτόμες ιδέες

Εσωτερικός παιδότοπος με θεματικές γωνίες

Κουκλόσπιτο

Κουκλοθέατρο

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάγνωσης παραμυθιών

Φωτεινή τραπεζαρία με σεβασμό στους κανόνες υγιεινής

Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο

Μεταφορά με σχολικό λεωφορείο

Ιατρική παρακολούθηση από μόνιμο συνεργάτη παιδίατρο

Ιατρική παρακολούθηση από μόνιμο συνεργάτη παιδίατρο

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις παιδοψυχολόγου

Συμβουλευτικές παρεμβάσεις παιδοψυχολόγου

Λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις και αξιολογήσεις

Λογοθεραπευτικές παρεμβάσεις και αξιολογήσεις

Ενημερωτικές ημερίδες

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων

Ενημερωτικές ημερίδες

Ενημερωτικές συναντήσεις γονέων

Πλήρης υγιεινή διατροφή βάσει διαιτολογίου
από παιδίατρο (σπιτικό φαγητό)

Πλήρης υγιεινή διατροφή βάσει διαιτολογίου
από παιδίατρο (σπιτικό φαγητό)

Κατάλληλα εξοπλισμένος, εξωτερικός αύλιος χώρος,
ασφαλής για τα παιδιά

Κατάλληλα εξοπλισμένος, εξωτερικός αύλιος χώρος,
ασφαλής για τα παιδιά

Προσεγμένες αίθουσες και εκπαιδευτικός εξοπλισμός
με καινοτόμες ιδέες

Προσεγμένες αίθουσες και εκπαιδευτικός εξοπλισμός
με καινοτόμες ιδέες

Εσωτερικός παιδότοπος με θεματικές γωνίες

Εσωτερικός παιδότοπος με θεματικές γωνίες

Κουκλόσπιτο

Κουκλοθέατρο

Κουκλόσπιτο

Κουκλοθέατρο

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάγνωσης παραμυθιών

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος ανάγνωσης παραμυθιών

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος μεσημεριανής ξεκούρασης

Ειδικά διαμορφωμένος χώρος μεσημεριανής ξεκούρασης

Φωτεινή τραπεζαρία με σεβασμό στους κανόνες υγιεινής

Φωτεινή τραπεζαρία με σεβασμό στους κανόνες υγιεινής