Παιδικός Σταθμός και
Πρότυπο Νηπιαγωγείο
’Τo Ροζ Συννεφάκι’

Παιδικός Σταθμός και
Πρότυπο Νηπιαγωγείο
’Τo Ροζ Συννεφάκι’

Ο Παιδικός Σταθμός και Πρότυπο Νηπιαγωγείο ‘’Το Ροζ Συννεφάκι’’, στα 30 χρόνια λειτουργίας του, επιτελεί σπουδαίο και καθοριστικό έργο στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών προσχολικής ηλικίας, μέσα από καινοτόμες μεθόδους μάθησης και διδασκαλίας.

Δείτε το Φωτογραφικό μας Υλικό

Μάθετε για τις εκδηλώσεις μας

Σε ένα ευχάριστο και ξεχωριστό περιβάλλον, ειδικευμένες παιδαγωγοί με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, φροντίζουν καθημερινά για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και την ανάδειξη των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε παιδιού.

Σε ένα ευχάριστο και ξεχωριστό περιβάλλον, ειδικευμένες παιδαγωγοί με πολυετή εμπειρία στον χώρο της εκπαίδευσης, φροντίζουν καθημερινά για την ανάπτυξη της κοινωνικότητας και την ανάδειξη των ξεχωριστών ικανοτήτων κάθε παιδιού.